Đánh giá

 • MBB => WMZ : $14 - 1 giờ trước
  done
 • USDT => VCB : $120 - 7 giờ trước
  Nhanh & Tien Loi
 • VCB => PM : $20 - 18 giờ trước
  quas nhanh
 • VCB => PE : $150 - 18 giờ trước
  qua nhanh
 • USDT => SAB : $430 - 1 ngày trước
  thx
 • MBB => WMZ : $3 - 1 ngày trước
  good
 • MBB => PM : $10 - 2 ngày trước
  hihi
 • PE => TCB : $40 - 2 ngày trước
  Ok
 • MBB => WMZ : $30 - 3 ngày trước
  Nhanh gọn lẹ
 • VCB => PM : $10 - 3 ngày trước
  quá nhanh
 • PE => TCB : $62 - 4 ngày trước
  ok
 • VCB => PM : $100 - 4 ngày trước
  quá nhanh
 • MBB => PM : $10 - 4 ngày trước
  ád
 • WMZ => BIDV : $3 - 5 ngày trước
  NICEEE
 • MBB => PM : $5 - 5 ngày trước
  123
 • PE => VCB : $58 - 5 ngày trước
  Thanh toán rất nhanh, sẽ ủng hộ lâu dài !
 • PE => TCB : $31 - 6 ngày trước
  ok
 • USDT => MBB : $30 - 6 ngày trước
  xịn quá
 • PE => TCB : $33 - 6 ngày trước
  ok
 • VCB => PE : $200 - 6 ngày trước
  quá nhanh