IMAX - Kiếm tiền thụ động

IMAX được sinh ra nhằm tri ân tới quý khách hàng đã đồng thành cũng như giới thiệu, chia sẻ trang web animax1991.com tới nhiều bè bạn.

Để kiếm IMAX, bạn có thể giới thiệu trang web animax1991.com tới bạn bè, họ sẽ nhận được 5,000 IMAX khi đăng ký theo link ref của bạn. Link ref của bạn có thể lấy tại đây sau khi đăng nhập thành công. Hệ thống sẽ tự động gửi email thông báo mỗi khi có người đăng ký thành công dưới link ref của bạn.

Mỗi khi tuyến dưới giao dịch mua hoặc bán $1, bạn sẽ nhận được 1 IMAX.
  • Tỷ lệ quy đổi: 1,000 IMAX = 1,000 VNĐ.
  • Min rút: 10,000 IMAX.
Ngoài ra, bạn cũng có thể tham gia các hoạt động sau để kiếm thêm IMAX:
  • Làm video giới thiệu, hướng dẫn sử dụng animax1991.com: 5,000 - 20,000 IMAX.
  • Viết đánh giá: 100 - 1,000 IMAX ( Ngẫu nhiên )
  • Đánh giá chất lượng, bạn sẽ được thưởng thêm: 5,000 - 20,000 IMAX.
  • Verify thành công, cả người giới thiệu và người được giới thiệu đều được thưởng: 5,000 IMAX.
Chương trình có thể thay đổi để phù hợp với tình hình phát triển của hệ thống trang web.