DISCLAIMER

Hàng hóa và dịch vụ được cung cấp không được cung cấp theo đơn đặt hàng của một cá nhân hoặc doanh nghiệp vận hành Hệ thống chuyển tiền WebMoney. Chúng tôi là một doanh nghiệp độc lập cung cấp dịch vụ và đưa ra các quyết định độc lập về giá cả và ưu đãi. Doanh nghiệp, vận hành Hệ thống chuyển tiền WebMoney, không nhận bất kỳ khoản phí hoặc thù lao nào khác khi tham gia cung cấp dịch vụ và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với hoạt động của chúng tôi.

Công nhận được thực hiện bởi WebMoney Transfer độc quyền để xác nhận chi tiết liên hệ của chúng tôi và xác minh danh tính. Nó được thực hiện theo ý muốn của chúng tôi và không có nghĩa là chúng tôi được kết nối với việc bán hàng do các nhà điều hành Hệ thống WebMoney thực hiện theo bất kỳ cách nào..