Hướng dẫn bán Paypal ( PP ) tại animax1991.com

Để bán Paypal (PP), bạn click vào đường dẫn sau: Bán Paypal (PP).

Lưu ý: Chỉ chấp nhận Paypal gửi theo hình thức hàng hóa dịch vụ, không chấp nhận hình thức bạn bè.

Hướng dẫn gửi Paypal theo hình thức hàng hóa: